Bohové Olympu

Řečtí bohové a celá starověká mytologie je jedním z nejklasičtějších znaků řecké civilizace. Také proto je většina nejznámějších antických památek v Řecku věnována právě řeckým bohům. Ať už jde o monumentální památky jako například athénský Parthenón, tak i o malé svatyně v zapadlých vesničkách.

Řeckých bohů je opravdu hodně, ale těch nejznámějších, kteří sídlili na posvátné hoře Olymp, bylo dvanáct. Nejvyšším z nich, vládcem všech bohů, byl Zeus. Jeho ženou a sestrou současně byla Héra. Mezi další důležité bohy patřila Athéna, bohyně moudrosti, bůh hudby Apollón, bůh moře Poseidon či bůh řemeslníků Héfaistos. Všichni tito bohové měli lidskou podobu a v jejich příbězích se promítaly lidské příběhy. Stejně jako lidé se rodili, ale oproti lidem nikdy nejedli, nestárli a neumírali.

Olympská božstva

Zeus – nejvyšší řecký bůh, vládce nad bohy i lidmi
Héra – manželka Zeuse, ochránkyně manželství
Hádés – bůh podsvětí
Poseidón – bůh moří
Hestie – bohyně rodinného krbu
Démétér – bohyně plodnosti země a rolnictví
Athéna – bohyně moudrosti a vítězné války
Apollón – bůh slunce a světla, lékařství
Artemis – bohyně měsíce, ochránkyně přírody
Héfaistos – bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů
Arés – bůh války
Afrodíté – bohyně krásy a lásky
Hermés – bůh obchodníků a poutníků

Trojici nejmocnějších bohů tvoří Zeus, Poseidón a Hádés. Hádés však nepobýval na Olympu, žil ve svém paláci v podsvětí. Proto se uvádí, že Olympských bohů bylo jenom dvanáct.